Odpověď vědců na téma: CBD a domácí mazlíčci

Odpověď vědců na téma: CBD a domácí mazlíčci

Není pochyb o tom, že kanabidiol (CBD) nabízí mnohé výhody, které lze uplatnit při doplňující léčbě onemocnění různého typu. Vzhledem k prokazatelné účinnosti u člověka se lidé začali ptát, zda jsou tyto účinky aplikovatelné také u domácích mazlíčků. Na trhu dnes můžete najít široké spektrum CBD produktů pro zvířata, ale jsou pro vaše čtyřnohé miláčky opravdu bezpečné? Zatímco výzkum na lidech probíhá již poměrně dlouho, u domácích mazlíčků je teprve na začátku. Můžete se na tento přírodní klenot spolehnout i v tomto případě?

Užívání CBD: Rozdíl mezi zvířaty a lidmi

Zvířata, stejně jako lidé, disponují takzvaným endokanabinoidním systémem (ECS), jehož receptory se nacházejí v mozku, centrální a periferní nervové soustavě, kůži, imunitních buňkách, některých orgánech, tkáních a dalších částech těla. Hlavní úlohou ECS je udržování homeostázy, tj. rovnováhy v buněčných procesech, v čemž mohou významně pomoci zejména kanabinoidy, které zde interagují – jmenovitě například CBD nebo CBG. Jinými slovy, kanabinoidní látky mají schopnost skrze ECS ovlivňovat náladu, spánek, chuť k jídlu, reprodukci, vnímání bolesti, regeneraci apod. Tento systém vyvinutý asi před 600 miliony let u některých bezpáteřních živočichů se dělí na 3 důležité části:

  • Kanabinoidní receptory – spouští signalizaci v momentě, kdy se na ně navážou endokanabinoidy produkované v těle, případně kanabinoidy z rostlin konopí.
  • Endokanabinoidy – látky produkované lidským tělem, které se vážou na kanabinoidní receptory. Vzájemně jsou ve vztahu podobném klíčům a zámkům, kdy endokanabinoidy otevírají receptory.
  • Enzymy – jejich primární úlohou je urychlit sloučení a následný rozklad endokanabinoidů. Nejznámější z nich najdete pod zkratkami FAAH a MAGL.

 

Potenciální výhody u domácích mazlíčků

Navzdory malému počtu výzkumů na psech a kočkách se podle zjištění vědců nijak významně neliší funkce endokanabinoidního systému u všech tvorů. Ve srovnání s člověkem se rovněž příliš neliší typ onemocnění, kterým mohou zvířata podlehnout. Můžeme se u nich setkat s infekčními chorobami, úzkostí, rakovinou, akutní i chronickou bolestí, nespavostí atd. Lidé mají oproti zvířatům výhodu, že dokážou o svých problémech hovořit, nicméně u našich čtyřnohých přátel se musíme spoléhat na jiné signály, jako jsou změny v chování či zvukové projevy. Než se dostaneme k tomu, co říkají vědci, podíváme se na potenciální výhody, které může CBD poskytnout domácím mazlíčkům.

  • Infekční choroby – riziko infekce je u zvířat daleko vyšší než u člověka, protože se paraziti mohou skrývat nejen v jídle, ale také v kontaminované vodě, fekáliích či volně ve vnějším prostředí, v němž se pohybují. CBD má nejen antibakteriální účinky, ale také zvyšuje účinnost některých běžně užívaných antibiotik a posiluje odolnost organismu vůči nových typům patogenů.
  • Úzkost – možná jste to nevěděli, ale úzkost zažívají také zvířata, a kupodivu je to poměrně častý jev. Projevy zahrnují třes, strach, strnulost, vyhýbání se kontaktu, pomočování, nadměrné kňučení (či mňoukání u koček) a nechuť k jídlu. Užívání CBD je spojováno s velmi výrazným zmírněním úzkosti, což je způsobeno pravděpodobně zvýšením hladiny anandamidu a snížením hladiny kortizolu.
  • Chronická a akutní bolest – pohled na ztrápené zvíře může být neuvěřitelně frustrující. O to víc, když nevíte, jak mu pomoci. Standardní léčba spoléhá na léky ze skupiny opioidů, steroidů a dalších, nicméně ty velmi často zahrnují vedlejší příznaky. CBD tlumí bolest jednak působením na řadu receptorů, jednak zvyšováním hladiny anandamidu. Ve skutečnosti je zmírnění bolesti nejčastějším důvodem, proč lidé aplikují CBD svým mazlíčkům.
  • Rakovina, epilepsie a chuť k jídlu – statistiky hovoří o tom, že až 50 % starších koček a psů umírá na rakovinu. Do jisté míry může i zde posloužit CBD jako doplňková léčba, protože svým působením zabraňuje nadměrnému bujení rakovinných buněk. Epilepsie se vyskytuje zejména u koček, přičemž CBD prokazatelně snižuje četnost a intenzitu záchvatů – dokonce existuje oficiálně schválený lék na epilepsii na bázi kanabidiolu. V neposlední řadě CBD reguluje chuť k jídlu, což funguje jako prevence vzniku některých onemocnění, jako je obezita apod.

CBD a zvířata: Dosavadní výzkum

Výše padla zmínka o tom, že konkrétních výzkumů na psech a kočkách není příliš, přesto některé dosavadní stojí za povšimnutí. V roce 2019 byla publikována studie, v níž vědci zkoumali farmakokinetiku CBD u psů a koček. Jinými slovy, provedli testování, při kterém pozorovali, jaký účinek bude mít CBD u domácích zvířat. Po uplynutí 12 týdnů nedošlo k žádným výrazně negativním změnám, ovšem vyšlo najevo, že kočky absorbují kanabidiol hůře a vylučují jej rychleji, než je tomu v případě psů. V budoucnu by se tedy vědci měli více zaměřit na dávkování u toho kterého druhu zvířete, protože všechno nasvědčuje tomu, že se bude razantně lišit. Pokud byste se rozhodli aplikovat CBD u vašeho psa či kočky, vždy se doporučuje začít na minimální dávce. O rok dříve, tedy v roce 2018, vyšla studie prokazující zlepšení zdravotního stavu u psů postižených osteoartrózou při podávání CBD, a to bez jakýchkoliv zjevných nežádoucích účinků. Přestože se jedná o studii zahrnující malý počet psů, předznamenává úspěch kanabidiolu při léčbě zdravotních problémů u domácích zvířat. Momentálně běží několik studií na toto téma, budeme tedy netrpělivě vyčkávat na výsledky a neprodleně vás o nich informovat.

 

Foto: Adobe Stock

Zpět na blog