Vliv CBD na duševní zdraví člověka

Vliv CBD na duševní zdraví člověka

Duševní poruchy jsou od nepaměti součástí lidských dějin a zároveň tak trochu záhadou. Ačkoliv pokrok ve vědě objasnil mnohé mechanismy, které vedou k jejich vzniku, některé další jsou pro člověka stále velkou neznámou. Vzhledem k rostoucímu počtu osob postižených psychickou poruchou se odborníci začali poohlížet po alternativních možnostech léčby, kam spadá mimo jiné také CBD (kanabidiol). Mohl by pacientům poskytnout úlevu v případech, kdy běžné metody léčby selhávají?

CBD a úzkost – vysoká úspěšnost


Podle statistik úzkost předčila depresi, díky čemuž se dostala na první místo coby nejčastější psychická porucha vůbec. Jedná se o tak závažné onemocnění, že některé pacienty úplně vyřadí z běžného života, přičemž řada z nich se skutečně nikdy nezačne léčit. Pro ty ostatní se nabízí léčba sestavená z medikamentů, terapie a změny životního stylu. Zbavení se úzkosti je obecně během na dlouhou trať, navíc běžně užívané léky s sebou přináší mnoho vedlejších účinků a vysoké riziko vzniku závislosti. Co se týká CBD, ve spojení se zmírněním úzkosti se jedná o poměrně dobře prozkoumanou oblast. V lednu roku 2019 vyšla studie, ve které vědci testovali podávání CBD pacientům s úzkostí po dobu 3 měsíců. Po prvním měsíci došlo ke zlepšení u neuvěřitelných 79,2 % zúčastněných, přičemž tento výsledek se do skončení experimentu prakticky nezměnil. Kromě toho nebyly pozorovány téměř žádné vedlejší účinky – kanabidiol se tedy jeví jako bezpečná, alternativní metoda zmírnění úzkosti.

CBD a deprese – nadějný výhled do budoucna


Depresivní porucha se často objevuje v souvislosti s úzkostí, proto i léčba zahrnuje některé léky a terapie na podobné bázi. U obou těchto duševních chorob pozorujeme v posledních letech vzestup, s čímž souvisí také zvýšená míra sebevražd, zejména potom u mladých. Mezi typické příčiny deprese patří traumata, dlouhodobé vystavení stresu, problém s vyvažováním hladiny serotoninu, genetické predispozice atd. Množství sebevražd souvisejících s depresivní poruchou svědčí o tom, jak nebezpečné je toto onemocnění. Najít vhodný lék je pro lékaře častokrát skutečnou výzvou, což nepřispívá samotným pacientům, pro které bývá čím dál těžší vidět východisko z této svízelné situace. CBD ovlivňuje nejen kanabinoidní, ale také serotoninové receptory – stejně jako běžně předepisovaná antidepresiva. V roce 2018 vědci testovali podávání kanabidiolu na depresivních hlodavcích, přičemž byla potvrzena jeho úspěšnost. Zajímavostí je fakt, že v kombinaci s běžnými antidepresivy byl účinek ještě o něco vyšší. Navzdory testování na zvířatech se mnoho uživatelů nechalo slyšet, že tento antidepresivní účinek CBD pozorují i na sobě.

CBD a psychické poruchy obecně


Konopí bylo užíváno dávnými kulturami po celá tisíciletí pro léčebné účely, ovšem po dlouhé době si získalo zpět svoji pozornost až s objevem endokanabinoidního systému v 90. letech dvacátého století. Dodnes bylo provedeno velké množství studií na téma „vliv kanabinoidů na zdraví člověka”, přesto nás tyto konopné látky nepřestávají překvapovat. S psychickými poruchami úzce souvisí také nespavost a další poruchy spánku. Četné výzkumy potvrdily, že CBD zlepšuje spánkový cyklus, snižuje frekvenci buzení v noci a zkracuje dobu potřebnou k usnutí. Podle vědců je tento efekt jedním z faktorů, proč je užívání CBD spojováno se zlepšením duševního stavu. Pro člověka je spánek klíčový prakticky ve všech aspektech života, proto jeho zkvalitnění bezpochyby souvisí také s tím, jak se cítíme po psychické stránce. Výše jsme se zaměřili na dvě nejčastější duševní poruchy, nicméně CBD vykazuje potenciál také u několika dalších typů.

 

  • Schizofrenie – kanabidiol (CBD) patří mezi kanabinoidy, které u uživatele nezpůsobují změnu ve vnímání, chování či myšlení. Naopak vykazuje antipsychotické účinky. V závěru studie z roku 2018 stojí, že už jedna dávka CBD normalizuje nefunkční části mozku, jež jsou zodpovědné za psychotické příznaky typické pro schizofrenii. Zlepšení u pacientů má na svědomí pravděpodobně zvýšená hladina anandamidu, čehož je dosaženo právě díky schopnosti CBD eliminovat jeho odbourávání v organismu.
  • Bipolární porucha – okolo 50 % pacientů s touto duševní poruchou se minimálně jednou pokusí o sebevraždu, proto vědci vynakládají velké úsilí, aby pochopili všechny mechanismy, ke kterým při ní dochází v těle. V minulosti bylo zjištěno, že konopí jako celek může pomoci, ovšem studie zahrnující CBD teprve probíhají. Vzhledem k výše uvedeným informacím má však tento kanabinoid velký potenciál pro uplatnění. Pacientům by mohlo pomoci zmírnění úzkosti, potlačení psychotických stavů, stabilizace nálady, antidepresivní účinek a zkvalitnění spánku.

Navzdory skvělému bezpečnostnímu profilu každý člověk reaguje odlišně na kanabinoidy. Pokud trpíte duševní poruchou a rozhodnete se pro CBD, vždy se předem poraďte se svým ošetřujícím lékařem.

Zpět na blog